Groep 4 maakt Cito's

Vraag jij je als ouder ook af wat de Cito-toetsen in groep 4 precies betekenen? Lees dan snel verder.

Cito-toets groep 4 oefenen

De Cito-toets groep 4 wordt tweemaal per jaar gemaakt door alle kinderen in groep 4. De eerste Cito wordt afgenomen in januari en betreft de Cito M4. De tweede vindt plaats rond mei/ juni, de E4-toets. Wat is nu van belang om als opvoeder te weten? Middels dit artikel gaan we u alles vertellen over de Cito M4 en E4. Zo bent u volledig op de hoogte. 

 

Welke toetsen 

Om te beginnen zijn dit de toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De leerlingen worden getest over alle gebieden die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat betekent onder meer: rekenen tot en met 100, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Wat betreft spelling gaat het om het goed kunnen spellen van categorie- en werkwoorden. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in groep 4 moeten kennen. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens het jaar uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. 

 

Belang van de toetsen 

Waarom neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is het belang van de uitslag en scores? Voor school is het belangrijk om de leeropbrengsten van kinderen in kaart te brengen. Door twee keer te toetsen is de leerlijn te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende groeien en vooruitgaan. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling te helpen. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee. 

 

Voorbereiding op de toetsen 

Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud van de toetsen komt dan ook terug in de normale lessen. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de reguliere methodetoetsen. Vaak is niet alleen de inhoud anders, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Dat vraagt om heldere en goede oefenboeken, die ingaan op de stof van groep 4. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. 

 

Cito thuis oefenen 

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken gemaakt voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op de Cito M4, terwijl deel 2 voorbereidt op E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en is een combinatie van deel 1 en 2. Met meer dan 33 oefeningen per boek bieden de oefenboeken meer dan voldoende materiaal om de Cito’s van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles aan bod. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van de basisschool. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie deze website.

 

Tot slot...

In groep 4 worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn beslissen veel ouders om hun kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione komen daarbij goed van pas. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden leerlingen stevig voorbereid op de Cito-toetsen in groep 4.


Cito-toets in groep 4

Jaarlijks maken kinderen in groep 4 twee keer een Cito-toets. De eerste toets is de M4-toets en wordt afgenomen in januari. De tweede toets is de E4-toets en wordt afgenomen in juni. Oefenen

Door de Cito-toets te oefenen met goed oefenmateriaal bereid je je kind voor op deze belangrijke toets. Veel kinderen ervaren minder stress en scoren hoger door te oefenen. 


Zijn er goede onderwijspodcasts?

Tegenwoordig zijn podcasts erg in en worden door veel mensen gevolgd. Mensen kunnen dan ook makkelijk zelf een podcast starten en een vast publiek vergaren, zoals een radiostation. steeds meer podcasts verschijnen. Het kunnen podcasts zijn van leerkrachten of andere deskundigen, dan weer zijn het enthousiaste leerlingen die een podcast in elkaar hebben gezet. als opvoeder of ouder volgen? Er zijn veel podcast terug te vinden en maar net wat je smaak is, over opvoeding of lesgeven of misschien wel allebei. Hoe dan ook, deze podcast in groep 4, want deze podcast gaat over alles van groep 4.